โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ โดย ไลออนดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล พร้อมด้วยไลออน สุภาวดี บุญอาชาทอง ประธานฝ่ายพิทักษ์สายตา ไลออนสุจิรา ภู่พัฒนะกุลรองประธานฝ่ายพิทักษ์สายตา ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนา และเลขาธิการสโมสร ทำกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้1. กิจกรรมมอบแว่นตาให้นายอภิรัฐ นรพักตร์ นักเรียนชั้น ม. 5

0
54
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

🗣#we serve# วันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ โดย ไลออนดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล พร้อมด้วยไลออน สุภาวดี บุญอาชาทอง ประธานฝ่ายพิทักษ์สายตา ไลออนสุจิรา ภู่พัฒนะกุลรองประธานฝ่ายพิทักษ์สายตา ไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนา และเลขาธิการสโมสร ทำกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้1. กิจกรรมมอบแว่นตาให้นายอภิรัฐ นรพักตร์ นักเรียนชั้น ม. 5 ซึ่งสูญเสียตาขวาส่วนตาซ้ายมีปัญหามาแต่กำเนิดมองไม่ค่อยเห็นจะดูหนังสือ มองสิ่งของ ต้องมองในระยะใกล้มากจึงจำเป็นต้องใช้แว่นเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น สโมสรฯจึงมอบแว่นสายตาให้จำนวน1 อันราคา2500 บาท 2. กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงแฝดสยามของโรงเรียนจำนวน 100 บาท🙏สาธุขอให้น้องทั้งสองมีความสุขจากการให้บริการของสโมสรฯ#ทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ#we serve#