รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเทศกาล “ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”จังหวัดนครสวรรค์

0
75
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเทศกาล “ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดเทศกาล “ล่องเรือดูนกบึงบอระเพ็ด”จังหวัดนครสวรรค์ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการมอบตราสัญลักษณ์ โครงการยกระดับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA) ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตราฐานจำนวน 20 ราย จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเทศกาล“ล่องเรือดูนก บึงบอระเพ็ด” นครสวรรค์ พร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปจากรากบัว – ร้านอาหารแปรรูปแม่ลำจวน – กลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำตาลโตนด – ข้าวอินทรีย์ของวังมหากร – ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบอระเพ็ด และนิทรรศการของกรมประมง จากนั้นได้ ล่องเรือดูนก บึงบอระเพ็ด โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวชุุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ นายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สส.มานพ ศรีผึ้ง นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ร่วมพิธี
ทั้งนี้ “ เทศกาลล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด ” จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือ อบจ. โดยมีจุดท่องเที่ยวได้แก่
จุดที่ 1 สักการะเจ้าแม่หมอนทอง
จุดที่ 2 ชมคุ้งจระเข้
จุดที่ 3 ชมเกาะวัด
จุดที่ 4 ชมเกาะสมิธ
ซึ่งระหว่างเกาะวัดและเกาะสมิธ จะมีสะดือบึงบอระเพ็ด เป็นจุดแลนด์มาร์คให้นักท่องเที่ยวได้ชมและสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดย 4 จุดนี้จะใช้เวลาไป-กลับ 1 ชั่วโมง
และสุดท้ายจุดที่ 5 คือทุ่งบัวแดงซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ราคาค่าเรือโดยสารเหมาลำ ชั่วโมงละ 600 บาท 12 ที่นั่ง โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจล่องเรือ ดูนกบึงบอระเพ็ด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 056-274522 และสายด่วน 1131
(เสียงสัมภาษณ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา)