ก.เกษตรฯเตรียมจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

0
67

ก.เกษตรฯเตรียมจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

 


กระทรวงเกษตรฯเตรียมจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” วันที่ 12 – 15 พ.
ย.นี้

 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ครบปีที่ 65 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านร่วมกัน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” นิทรรศการผลงานภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด” นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ 20 หน่วยงาน

สำหรับปีนี้มีไฮไลท์ของงานคือการนำเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 60 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตรมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี