a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ และนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี