“กอ.รมน.จว.ประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือครอบ ครัวผู้ป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดในสมองตีบจำนวน 2 ราย !!

0
61

“กอ.รมน.จว.ประจวบฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำถุงยังชีพ “มูลนิธิพระราหู”ช่วยเหลือครอบ ครัวผู้ป่วยติดเตียงจากเส้นเลือดในสมองตีบจำนวน 2 ราย !!

วันที่ 2 พ.ย.63 เวลา14.30 น.โดยมี พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว ,พร้อมด้วย พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จว.ประจวบฯ และพ.อ.สมพร น้อยอุทัย หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จว.ประจวบฯ, จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จว.ประจวบฯ,ร.ท.เกียรติอนันท์ สุขประเสริฐ หัวหน้าชุด ช.พ.ส.1209 บ้านเกราะคู่ และ เจ้าหน้าที่,นาย วิเชียร ศรีสิพิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายเสาร์ เรื่องศรี อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ป่วย เส้นเลือดสมองตีบ เดินไม่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นเวลา 5 ปี พร้อมทั้ง ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ของ“มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ น้ำดื่มจำนวน 1 ลัง ซึ่งได้รับการสนับ สนุนจาก บริษัทอึ้งง่วนไต๋สาขาปราณบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป

ต่อจากนั้นเวลา15.30 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน. กลุ่มงานนโย บายแผนและการข่าว ,พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายไพรัช เจียมดี อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 15/16 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ ลิ้นไก้แข็งพูดไม่ได้ มาเป็นเวลา 4 ปี พร้อมทั้งได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ของ“มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และ น้ำดื่มจำนวน 1 ลัง ซึ่งได้รับการสนับ สนุนจาก บริษัทอึ้งง่วนไต๋สาขาปราณบุรี เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป !!


#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################