ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

0
141

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย
ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับทางเทศบาลนครนครสวรรค์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหาดทราย ต้นแม่นำ้เจ้าพระยา ในงานมีกิจกรรมอาทิเช่นการแสดงรำวงย้อนยุค ดนตรีของ รร. เทศบาลวัดวรนาถบรรพต การแสดงของโรงเรียนมัชฌิมราชูทิศฯลฯ ร่วมงานลอยกระทงต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2563 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์