บวงสรวง นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานวางพวงมาลาพิธีบวงสรวง่ดวงวิญญาญพ่อขุนผาเมืองทำพิธีสงค์ถวายภัตราหารพระสงค์โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานศาลหล่มสักร้อยเอกอัศวิน บุญช่วยสุขผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28

0
43

บวงสรวง
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานวางพวงมาลาพิธีบวงสรวง่ดวงวิญญาญพ่อขุนผาเมืองทำพิธีสงค์ถวายภัตราหารพระสงค์โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานศาลหล่มสักร้อยเอกอัศวิน บุญช่วยสุขผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่1 พันโทวินัย ศรีสายคำ สัสดีอำเภอหล่มสัก พตอ.วชิระ โลทเวช ผ กก. สภ หล่มสัก นางชลํิดา พูบินทร์นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสักนายไสว เจริญศรีจ่าจังหวัดเพชรบูรณ์ นายศิวัช ฟูบินทร์นายอำเภอหล่มสัก นางสาวภาวิณี
ลอยฟ้าอัยการจังหวัด นายเทิดทูน ณัฐกาญจน์ รองอัยการ ช่วยราชการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ ช่วยด่านกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นายกิจติ พัวช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักทุกนายร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงดวงวิญญาญพ่อขุนในงานประเพณีลอยกระทงในปี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอนุสรณ์ พ่อขุนผาเมือง
ภาพข่าวโดยจำลอง บุญเลิศ