ตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข

0
40

ตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 05.45 น. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีตักบาตรสะพานบุญรับอรุณแห่งความสุข ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย