ไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และสมาชิกทุกท่าน รวมถึงชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้ร่วมกันสร้างบ้านและจัดมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ขาดแคลน

0
114

 

ไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และสมาชิกทุกท่าน รวมถึงชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้ร่วมกันสร้างบ้านและจัดมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ขาดแคลน
วันที่27 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ บ้านเลขที่142/29 หมู่ที่4 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์โดยไลออน ดร. ผกาพรรณ. ฮั่นตระกูล นายกสโมสรฯพร้อมด้วยไลออนรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ ประธานฝ่ายมนุษยชาติ/ชุมชน ไลออนรัตนา สวรรค์วัฒนกุลประธานฝ่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และสมาชิกทุกท่าน รวมถึงชุมชนศาลเจ้าไก่ต่อ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ได้ร่วมกันสร้างบ้านและจัดมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ขาดแคลน ในการนี้ได้รับเกียรติจากไลออน ธนา เกษะประกร ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ 2 และไลออน ดร. พีระวัฒน์ ธัมอุทัยพร อดีตประธานสภาภาครวม สโมสรไลออนส์สากลภาค310 ประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรม ที่ดำเนินรอยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้1. ปลูกต้นมะกรูดรอบบ้านที่สร้างให้ผู้ขาดแคลน2.ปล่อยปลาลงบ่อนำ้ในบริเวณบ้าน 3.มอบเมล็ดพันธุ์ให้ดำเนินการต่อไป 4. มอบทุนการศึกษาทุนละ500 บาทและกระเป๋าให้นักเรียนโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จำนวน 10 ทุน 5. มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการพร้อมปัจจัยให้รายละ200 บาท จำนวน 20 ราย 6.เวลา 10.00 น. จัดพิธีสงฆ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เสร็จพิธีสงฆ์ทำพิธีมอบบ้าน บ้านเลขที่ 142/29หมู่ที่4 ของนายสมชายวันต่วนและ ดญ.ญานิศา วันต่วน7.เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและผู้ชรา นักเรียน 8. เวลา11.30 น. คณะเดินทางไปมอบบ้านหลังที่2 ต. ศาลเจ้าไก่ต่อ ของนางดึบ พรมรุขชาติและ ดญ.มุทิตา พรมรุขชาติ 9. เดินทางไปมอบบ้าน หลังที่3 บ้านเลขที่34/111หมู่ที่3 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ของนางทองเพียร คลองถิ่นเถื่อนและเด็กชายวันเฉลิม มหาวงษ์ 10. มอบบ้านให้นางสมควรบัวจำรัส ยังไม่มีบ้านเลขที่ เป็นเสร็จพิธี คณะสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์เดินทางกลับ🙏สาธุขอให้ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านนี้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรง