คนหายออกจากบ้านนครสวรรค์

0
33

คนหายออกจากบ้าน
นายทวาย จันทร์เพียร. อายุ ประมาณ 70. ปีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ( บ้านพี่เขาอยู่หน้าบ้านผมเลยช่วยกระจายประชาสีมพันธ ์)ใครพบกรุณาแจ้ง 0619819857. ” อ๋อย ” บุตรสาว ผู้ประกาศ หรือ หมวดนิกร. 083. 1899939