“ยุทธนาฯ นำทีม ธอส.ธนาคารบ้านของคนไทย” จัดโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสด้านที่อยู่อาศัย

0
64

“ยุทธนาฯ นำทีม ธอส.ธนาคารบ้านของคนไทย” จัดโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสด้านที่อยู่อาศัย
วันนี้ 27 ตุลาคม 2563 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะ เดินทางไปส่งมอบบ้านจำนวน 3 หลัง และเครื่องอุปโภค – บริโภค ภายใต้โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ นายธเนศ พิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการสาขา รักษาการผู้จัดการเขตสระบุรี ให้การต้อนรับ
นายยุทธนาฯ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563 ธอส. ได้ทำการซ่อมและสร้างบ้านให้ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ไปแล้ว จำนวน 250 หลัง ทั้งนี้ หากนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ธอส. ได้ จัดสร้างและซ่อมบ้านให้กับประชาชนไปแล้วจำนวน 4,337 หลัง สำหรับผู้ได้รับมอบบ้านจำนวน 3 หลัง และเครื่องอุปโภค – บริโภค ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) นายสมบัติ วิทยา 2) นายไพบูลย์ เรืองปราชญ์ และ 3) นางบุญช่วย พิภพ
สุดท้ายนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของ ธอส. เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และ ธอส. สัญญาว่าจะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างต่อเนื่องต่อไป นายยุทธนาฯ กล่าว