ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ เดินหน้าทำเพื่อประชาชน

0
32

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ เดินหน้าทำเพื่อประชาชน
ประชุมAPECวาระความมั่นคงด้านอาหารในยุคโควิด19
เช้านี้(วันอังคารที่ 27 ตุลาคม)ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.มอบหมาย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยมีวาระสำคัญคือนโยบายและมาตรการของสมาชิกเอเปคในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด รวมทั้งการทบทวนแผนงานความมั่นคงด้านอาหารของเอเปคสู่ปี 2563 และการพัฒนาแผนงานฉบับใหม่หลังปี 2563 ในปีหน้า