อ.ตาคลี เลี้ยงโคขุนสร้างชาติ ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหม่

0
156

อ.ตาคลี เลี้ยงโคขุนสร้างชาติ ช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหม่
ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาดิน น.ส.โกสุม โยธาสอน หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ได้มีกิจกรรมร่วมในส่วนของในการจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาชุมชนโคขุน ลับแล ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ทางกลุ่มฯ ได้รับงบประมาณในส่วนของที่ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโคขุนในกลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 13 ราย ที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ 11 ราย
ส่วนของ นายปกรณ์ คำหล้า อดีตกำนันตำบลตาคลี บอกว่า ได้ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 12 บ้านเขาดิน ต. ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้ขอจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชน ตั้งกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตร มาประสมประสานในการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย ทางเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เห็นชอบอนุมัติให้จดทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชน เพราะมีโครงการโคขุนสร้างชาติ ของเกษตร และปัศุสัตว์ ธกส. ร่วมกันจับมือกัน ให้งบประมาณสนับสนุนเงิน ล้านละ 100 ต่อ ปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ให้สนับสนุนมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพใหม่ ด้วยการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป
วันนี้ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนโคขุน ลับแล ประสบความสำเร็จโดยการสนับสนุนของ เกษตรอำเภอ ปัศุสัตว์อำเภอ และธนาคาร ธกส. ที่เห็นชอบอนุมัติวงเงินโครงการนี้ ให้กับกลุ่มของเรา และเราใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาดิน สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนโคขุน ลับแล หมู่ 12 บ้านเขาดิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรในเขต อ.ตาคลี มาเรียนรู้ได้ เมื่อท่านเรียนรู้และสามารถไปประกอบกิจการได้ ก็ขออนุมัติเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ เพื่อที่จะสนับสนุนเงินให้มาทำอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรต่อไป
ทางกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนโคขุน ลับแล ได้รับงบประมาณมา 10 ล้าน แต่วันนี้ได้ลงวัว 45 ตัว เป็นเงินประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ส่วนคอกวัวทางกลุ่มใช้เงินค่าหุ้นโดยการรวมหุ้นสมาชิกนำมาก่อสร้างคอกวัว และส่วนพื้นที่ก็ใช้เป็นของส่วนกลางของศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านเขาดิน เป็นที่ในการบริหารจัดการ และเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถที่จะแยกออกไปทำกิจการได้ และต่อไปเราก็จะซื้อวัวเพิ่ม เพราะเรามีโครงการที่จะเชิญชวนเกษตรกรทุกคน มีส่วนร่วมมีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นโครงการที่เราจะนำเงินมาเพื่อสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายเกษตรกรมีรายได้เสริมจาก ทำไร่ ปลูกข้าว แล้วปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่งให้กับกลุ่มของเรา และปันผลประโยชน์ สมทบกองทุน สาธารณะประโยชน์บ้าง ช่วยทุนการศึกษา และปันผลกำไรให้กับเกษตรกรที่เข้ามาเป็นสมาชิกและคณะกรรมการ ทางกลุ่มไม่จำกัดที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก จะพิจารณาความพร้อมที่จะเลี้ยงโคขุนได้แล้ว เราก็จะอนุมัติเงินให้ไปลงทุนเลี้ยงวัว ครั้งละ 5 ตัว จะปลูกหญ้าส่งผลผลิตให้ทางกลุ่มก็ได้ จะได้มีรายได้เสริม เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเป็นอย่างดี และเป็นโครงการที่ดีมาก จะทำให้เกษตรกรรากหญ้าแบบพวกเราได้ชีวิตเก่าๆกับคืนมาที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราเคยเลี้ยงวัวไทยมาก่อน และเราจะเอาวัวไทยกับเข้ามาในประเทศของเรา ในหมู่บ้านของเรา เพราะว่าวัวไทยเป็นวัวที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อโรค เนื้อแน่นอร่อย และต่างประเทศต้องการวัวไทย และถ้าท่านใดสนใจจะเรียนรู้ก็ติดต่อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้รัฐวิสาหกิจชุมชนโคขุน ลับแล บ้านเขาดินได้โทร. 090-9492745 ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์