ถนนทางเกวียน ช่วงฝนตก จะมีสภาพแบบนี้ทางทหารทัพพระยาเสือช่วยประชาชนซ่อมถนน

0
44

ถนนทางเกวียน ช่วงฝนตก จะมีสภาพแบบนี้ทางทหารทัพพระยาเสือช่วยประชาชนซ่อมถนน
………………..
วันที่26 ต.ค.63. เวลา 09.00 กกล.สุรสีห์ โดยฉก.ทัพพระยาเสือ จัดกำลังพลจิตอาสาและ
ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยร่วมกับ อ.สวนผึ้ง อบต.ตะนาวศรี. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยน้ำหนัก เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลากในพื้นที่ด้วยการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ถนนได้รับความเสียหายเดินทางด้วยความยากลำบาก โดยการ
นำหินมาถมบริเวณถนนเพื่อให้บุคคลและยานพาหนะสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก บริเวณถนนบ้านห้วยน้ำหนัก
ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่มีหน่วยราชการเข้ามาช่วยเหลือ

สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี รายงาน