“ธรรมนัส”เดินหน้ามอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไย พร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จ.เชียงใหม่ และลำพูน

0
65

“ธรรมนัส”เดินหน้ามอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไย พร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร จ.เชียงใหม่ และลำพูน

วันนี้ ( 23 ต.ค. 2563 ) ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการมอบนโยบายแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล และมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จ.เชียงใหม่

โดยร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การมอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 68,595 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ 447,801.80 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าร่วมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 61,616 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ 406,154.91 ไร่ รวมเป็นเงิน 812,309,820 บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563

ขณะเดียวกัน ในวันนี้ ยังได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 14 ราย 14 แปลง พื้นที่ 39-1-16 ไร่ เป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่วาง และอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ อีกด้วย

จากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พร้อมคณะยังเดินทางไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกร จำนวน 40 ราย 44 แปลง เนื้อที่ 177-3-09 ไร่ และยังได้มอบเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดยข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรจาก 8 อำเภอ 51 ตำบล มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวน 49,739 ครัวเรือน 99,044 แปลง เป็นพื้นที่ 353,145.95 ไร่ โดยมีเกษตรกรที่ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าร่วมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 45,284 ครัวเรือน 88,731 แปลง เป็นพื้นที่ 321,037.68ไร่ รวมเป็นเงิน 642,075,360 บาท