โรงเรียน ศิริราษฎร์สามัคคีที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

0
135

โรงเรียน ศิริราษฎร์สามัคคีที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ประธานเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียน ศิริราษฎร์สามัคคีที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
จากการบริหารงาน นางสาววรินทร์ธรา ภัคอัมพาพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในความสำเร็จครั้งนี้ ต้องขอบอกว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ฝีมือการจัดกิจกรรมไม่ธรรมดา ไม่เฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดยังมีเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรม กิจกรรมทางสาธารณะกุศล ทางโรงเรียน จะทำกิจกรรม ร่วมกับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ อย่างสม่ำเสมอ