สถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่ง ขับเคลื่อน “โครงการคนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

0
55
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่ง ขับเคลื่อน “โครงการคนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน

สำหรับคุณสมบัติของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ต่อเนื่องทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยผู้ที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะเริ่มใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

อธิบดี สถ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงเหลือสิทธิลงทะเบียนสำหรับประชาชน จำนวน 3.2 ล้านสิทธิ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ วิธีเข้าร่วมโครงการ โดยสมัครเข้าใช้สิทธิที่เว็บไซต์คนละครึ่งได้ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน.