อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

0
42

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี
วันนี้ (21 ต.ค.63) เวลา 07.39 น. ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี โดยมี พระราชธานินทราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการจัดงาน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี
โดยภายในพิธี ประธาน นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ถวายพระราชกุศล จากนั้น ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพุ่มดอกไม้สดสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้น ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์ปลา แข่งขันเปตอง เป็นต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ของทุกปี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” พระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  อาทิ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)   เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทรงจัดตั้งมูลนิธิขาเทียม มูลนิธิถันยรักษ์ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม ทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงจัดตั้งศูนย์บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก”

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา