วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

0
172

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล โดยมี นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ซึ่งภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด การกล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี นิทรรศการวันพยาบาล ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์ และ การบริจาคโลหิต ณ วิทยาเขตนครสวรรค์
ภาพ/ข่าว นางสาวศุภาณีฆ์ เจตน์เกษตรกรณ์ นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์