“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีนายวิชิตร์ฯ ชาวบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท!!

0
50

“สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีนายวิชิตร์ฯ ชาวบุรีรัมย์ ได้รับหมายศาลเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท!!

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ได้มอบหมายให้นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดอำเภอแคนดง และกำนันตำบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนายวิชิตร์ มนปราณีต ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีได้รับหมายศาลเป็นจำเลยถูกฟ้องล้มละลายกว่า 97 ล้านบาท ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัท ภูเก็ต มอนติ คาโล จำกัด กลัวจะตกเป็นแพะถูกจับติดคุกฟรี เพราะไม่ได้รู้จักและเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว

นางบุญญาภา เสนามนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับนายวิชิตร์ และญาติๆ ว่าการดำเนินการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น เพียงต้องการให้นายวิชิตร์ มาพบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ จำเลยในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เท่านั้น หาใช่เป็นกรณีที่นายวิชิตร์ ตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างไร หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำสามารถสอบถามกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มลาย 3 ได้ ซึ่งทั้งนายวิชิตร์และญาติมีความเข้าใจ และคลายความวิตกกังวล ทั้งนายวิชิตร์ได้ให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการฯ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันนี้แล้ว โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารการสอบสวนไปยังกองบังคับคดีล้มละลาย 3 ต่อไป!!

###############################