เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปีพ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกลับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 120 ปี

0
81

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติปีพ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกลับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 120 ปี
สภาการพยาบาลขอเชิญชวนพยาบาลทั่วประเทศไทยและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและถวายเป็นพระราชกุศล. โดยพร้อมเพรียงกัน