หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

0
61

หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18 ต.ค.63 เวลา15.30
กกล.สุรสีห์
โดยฉก.ทัพพระยาเสือ จัดกำลังพลชุดจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ร่วมกับอำเภอสวนผึ้งเข้าช่วยเหลือนางสำรวย ใจปลา ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยทำการวางกระสอบทราย เพื่อไม่ให้น้ำกัดเซาะดินป้องกันดินถล่ม ณ บ้านทุ่งแฝก ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
ผลการปฏิบัติ สามารถป้องกันน้ำท่วมและดินถล่มได้ทันเหตุการณ์

สุเทพ นิ่มนวล
สุรพันธ์ ตันกำเนิด
จ.ราชบุรี รายงาน