สุขสันต์วันเสาร์ที่17ตุลาคม2563หนุ่ม-สุทนขอแนะนำท่องเที่ยววัดนาพรม”อ.เมืองจ.เพชรบุรี มีพระเศียรศักดิ์สิทธ์”ทางวัดนาพรมเล่าเรื่องให้ฟังว่ายกพระเศียรลงมาเพื่อบูรณะองค์พระพุทธรูปเสร็จแล้วจะนำออกมาด้านนอกแต่ยกไม่ขึ้น