สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
121

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 7.30 น. ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีไลออน ดร. ผกาพรรณ ฮั่นตระกูลนายกสโมสรไลออนส์สี่แควนคนสวรรค์ ไลออน พญ.สุรางรัตน์ วรรธนะภูติ อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค310 เอ 2 พร้อมด้วยมวลสมาชิก ไลออนรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐไลออนดวงสมร สุรเดชพัฒนา ไลออนณัทกร ธนตระกลศรี ไลออนกรองทอง ฉัตรมานพ ไลออนศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ ไลออนชโลมใจ กัลยาณมิตร ไลออนสุจิรา ภู่พัฒนกุล ไลออนธัญญธร สุขสำราญ ไลออนปิยนุช ประโยชน์กุลนันท์ ไลออนรุ่งนภา ศักดิ์ตระกูล ไลออนณิชนันทน์ ฤทธิคง รวมทั้งสิ้น 13 คน ทั้งนี้ถึงมีฝนตกโปรยปรายประชาชนทุกคนก็ยังยืนหยัดร่วมกิจกรรมด้วยความจงรักภักดีกันอย่างถ้วนหน้า🙏