อยุธยา -โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม “สุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน” ครั้งที่ 15 ในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0
82

อยุธยา -โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม “สุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน” ครั้งที่ 15 ในพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม “สุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน” ครั้งที่ 15 ในพื้นที่อำเภอวังน้อย ณ โรงเรียนจรูญลิ้มกิจจาทรอนุสรณ์ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายวิเชียรจูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “สุขภาพดี เคลื่อนที่สู่ชุมชน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ปตท. จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนในด้านสุขภาพ ตามกรอบการดำเนินงานด้านการดูแลชุมชนและสังคมควบคู่กับการดำเนินโครงการฯ เพื่อการพัฒนาสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืนของ ปตท.ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา ตัดผม นวดคอ บ่า ไหล่ และมุมเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ โดยได้รับความมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีทั้งนี้ ทาง ปตท. ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลงานก่อสร้างของโครงการฯ
ทั้งนี้ มีการเพิ่มจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และจัดให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing
เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา