“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดย กกล.นเรศวร ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ของ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

0
46

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก โดย กกล.นเรศวร ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor ของ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 30 ปี มีอาการเลือดออกทางช่องคลอดเมื่อ 12 ต.ค. 63 เวลา 12.20 น. พล.ต. อำนาจ ศรีมาก ผบ.กกล.นเรศวร สั่งการให้ ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร จัดอากาศยาน ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนทีมแพทย์ – พยาบาล “SKY DOCTOR” ของ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก จ.ตาก เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ หญิงตั้งครรภ์ อายุ 30 ปี มีอาการเลือดออกทางช่องคลอดมา 3 วัน อ่อนเพลียมาก เป็นลมหมดสติ มีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่ รพ.สต.บ.หม่องกั๊วะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก แต่เนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอในด้านบุคลากรและเครื่องมือแพทย์ และเนื่องด้วยในการเดินทางพื้นดินต้องใช้เวลานานและเส้นทางทุรกันดาร ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนที่สุด จึงมีความจำเป็นส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ โดย ฮ.ท.212 ได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตากฯ ไปยัง สนาม ฮ.ชั่วคราว รร.ตชด.บ.หม่องกั๊วะฯ ถึงเมื่อเวลา 13.15 น. ทำการรับตัวผู้ป่วยและยกตัวกลับมายัง สนาม ฮ. ชปบ.ทบ.กกล.นเรศวรฯ ถึงเมื่อเวลา 14.10 น. และนำส่งตัวผู้ป่วยไปยัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ จบภารกิจเมื่อเวลา 1415 ผลการปฏิบัติผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง