วัดศรีสุวรรณทอดกฐินสามัคคีรายได้สมทุนสร้างพระมหาเจดีย์

0
22

วัดศรีสุวรรณทอดกฐินสามัคคีรายได้สมทุนสร้างพระมหาเจดีย์
เมื่อเวลา 10.00 น วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญ วัดศรีสุวรรณ (เขื่อนแดง) มีการทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำรายได้จากการทำบุญไปสร้างพระมหาเจดีย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
โดยนายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนครสวรรค์ตกเป็นประธานการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายพันศักดิ์ – นางวิลาวรรณ ศรีทอง อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายดวง – นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรียนสตรีนครสวรรค์ เป็นต้น ซึ่งมี พระครูนิทรรศสิริวรรณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จำนวนยอดเงินสุทธิในการทำบุญครั้งนี้.400,000 บาท