อยุธยา – พ่อเมืองอยุธยา เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา

0
44
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อยุธยา – พ่อเมืองอยุธยา เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา
วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกิตติมศักดิ์ในพิธีปิดโครงการพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษาและทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายมณเธียร ธนานาถ นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายล้วนชาย ว่องวานิช ประธานจัดงานทอดกฐินยุวพุทธฯ (ศูนย์ ๔)/อุปนายกสมาคมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ครอบครัวโชคชัยณรงค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าภาพกฐิน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน จำนวนกว่า ๖๐๐ คน ร่วมจัดพิธีถวายแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมจำพรรษา จำนวน ๓๕ รูป ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อจากนั้น นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ถวายสัมปสาทนียบัตร แด่พระสงฆ์จำพรรษา และพระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา แก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันสืบสานงานบุญประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในครั้งนี้
นายล้วนชาย ว่องวานิช ประธานจัดงานทอดกฐินยุวพุทธิกสมาคมฯ (ศูนย์ ๔) กล่าวว่า ด้วยดำริของท่านสุรศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ ซึ่งได้มอบที่ดินจำนวน ๑๓ ไร่ ให้กับสมาคมจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรม ด้วยความที่มีผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมมากขึ้นครอบครัวโชคชัยณรงค์ ได้มอบเงินให้กับสมาคมฯ เป็นจำนวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างวิหารธรรมโชคชัยณรงค์แห่งนี้ แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายยังมีมากกว่าการสร้างวิหาร คือเรื่องของการสร้างสถานที่รอบบริเวณ รั้ว ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค กุฏิพระ และอื่นๆอีกมากมาย ที่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยอีกมากพอสมควร ในนามของยุวพุทธิกฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญกุศล เพื่อเสริมสร้างจรรโลงพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมในแนวทางของสติปฐาน ๔ โดยสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนงานของยุวพุทธิกสมาคมฯ ทั้งในงานทอดกฐินในวันนี้ หรือผ่านทาง www.ybat.com

Cr.ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา