“อธิบดีกรมคุกจัดงาน ‘105 ปี’ วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ มอบรางวัล ขรก.ปฏิบัติงานดีเด่น!!

0
134

“อธิบดีกรมคุกจัดงาน ‘105 ปี’ วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ มอบรางวัล ขรก.ปฏิบัติงานดีเด่น!!

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 105 ปี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6

วันนี้ (9 ต.ค.63) เวลา 07.00 น. ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน และข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมี อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2563 ครบรอบ 105 ปี

ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เนื่องในกาลสมัยวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีประจำปี 2563 นี้ ครบรอบ 105 ปี และได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 105 ซึ่งในวันนี้ คณะข้าราชการ ในสังกัด ได้ร่วมสมัครสมานฉันท์บำเพ็ญกุศลน้อมถวายราชสักการะ ด้วยมโนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ที่ทรงวางรากฐานการสถาปนาขึ้นเป็นกรมราชทัณฑ์ อันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ตราบทุกวันนี้

ดร.อายุตม์ กล่าวอีกว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแทน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2456 ในรัชสมัยของพระองค์ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนับอเนกอนันต์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกรมรถไฟหลวง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถานเสาวภา กองเสือป่า กองลูกเสือ และธนาคารออมสินขึ้น

นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนธงประจำชาติ จากธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์ ซึ่งใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ พระองค์ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 ซึ่งคณะข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้ขอพระบรมราชานุญาต จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ประดิษฐานหน้าอาคารที่ทำการกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เหล่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ภายในงานวันสถาปนาดังกล่าว ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จำนวนมาก

ดร.อายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์มาด้วยดี ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถทำให้ภารกิจ การคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง!!

###############################