ว้นที่10ตุลาคม2563พิธีใหญ่ปลุกเสกเหรียญเพชรน้ำเอก และรูปหล่อยืนถือไม้ท้าว.. โดยมีเกจิร่วมปลุกเสก9ท่าน 1หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ประธานในพิธิ

0
1864

ว้นที่10ตุลาคม2563พิธีใหญ่ปลุกเสกเหรียญเพชรน้ำเอก
และรูปหล่อยืนถือไม้ท้าว..
โดยมีเกจิร่วมปลุกเสก9ท่าน
1หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ประธานในพิธิ
2พระเทพปริย์ติเม เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
3หลวงพ่อสนม วัดพระปรางค์เหลือง
4หลวงพ่อแสวง วัดโพธิ์แดน
5หลวงพ่อเจ้าคุณสุนทร วัดบ้านมะเกลือ
6หลวงพ่อประยูร วัดพนมเศษเหนือ
7หลวงพ่อรูป วัดลาดน้ำขาว
8หลวงพ่อพยนต์ วัดหล่ายหนองหมี
9หลวงพ่อสังวาลย์ วัดเขามโนราห
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา15.09 น.
ณ มลฑลพิธีวัดห้วยด้วน.โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ฝ้ายฆาราวาส ขอเชิญศิษย์ยานุศิษย์ ของหลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วน ทุกท่านร่วมพิธีมหามงคลในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ดังเวลาที่กล่าวมาถือว่างานปลุกเสกในหนนี้เป็นพิธีใหญ่