“เสมา 3 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ทำไว้กับ ศธ.!!

0
19

“เสมา 3 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ได้ทำไว้กับ ศธ.!!

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วย นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนภายหลังการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตกลงของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

รมช.ศธ. กล่าวว่า วันนี้มาติดตามความคืบหน้าตามข้อตกลงที่ทางโรงเรียนได้ทำไว้กับ ศธ. ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร หากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก็ให้รายงานมายัง สช. เพื่อ จะได้ดำเนินการใส่ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งโรงเรียนไม่ควรปล่อยให้เวลาเรื่องการจัดการเรื่องนี้เนิ่นนานไป ทางโรงเรียนต้องให้คำตตอบกับสังคม เพราะสังคมจับตามองการทำงานของโรงเรียนอยู่ และตนได้ให้ทางโรงเรียนรายงานความคืบหน้าเป็นรายวันมาทาง สช. เพราะสังคมให้ความสนใจ และจะได้ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ยังมีสังคมบางส่วนที่จับจ้องว่าตัวรัฐมนตรีทำจริงตามที่พูดไว้หรือไม่ มวยล้มหรือเปล่า ซึ่งสำหรับการบริหารจัดการในเรื่องนี้ต้องเดินหน้าภายใต้ความระมัดระวัง ให้กระทบกับนักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนน้อยที่สุดด้วย

ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามที่ทางโรงเรียนได้ตกลงไว้กับ สช. โดย เท่าที่เห็นทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการครบถ้วน แต่ทาง สช. ก็ได้แนะนำในส่วนอื่นเพิ่มเติม อาทิ เวลาตักอาหารต้องมีการคลุมผมเพื่อสุขอนามัยของนักเรียน เป็นต้น และในขณะนี้ได้มีผู้ปกครองที่ประสงค์ย้ายโรงเรียนก็มารับค่าธรรมเนียมแล้ว จำนวน 16 ราย จากที่มีการแจ้งความจำนงไว้กว่า 40 ราย ซึ่ง สช. ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองไม่ติดขัดในส่วนนี้ และขณะนี้โรงเรียนได้จัดตารางการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นอื่นๆ ให้ทราบว่าโรงเรียนได้ปรับปรุงการดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้ทำความตกลงกับ สช. ไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่มีลูกเรียนอยู่ที่นี่ว่าจะได้รับการดูแล และการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจได้ โดยตนได้พูดคุยกับผู้ปกครองที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ทราบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในโรงเรียน และให้โอกาสโรงเรียนได้ดูแลลูกของตนต่อไป

################################