พม. ชู ซีพี ออลล์ องค์กรพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

0
40

พม. ชู ซีพี ออลล์ องค์กรพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ โดยมีนางอรวรรณ ไชยมาตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Operation 1 บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนรับมอบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงฯ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. เมื่อวันก่อน