a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

วัดวรนาถบรรพตจัดพิธิตักบาตรเทโวยิ่งใหญ่
เมื่อเวลา 07.30 น. วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 พระราชรัตนเวที (Ph.D.) ประเสริฐ โชติธัมโม เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) พระอารามหลวง นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกบิณฑบาตรเนื่องในโอกาสวันตักบาตรเทโวตามประเพณีทางศาสนาพุทธ ในสมัยพุทธกาลเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11
ในขบวนมีวงดุริยางค์ ขบวนกลองยาว รำวงย้อนยุค ขบวนนางฟ้าจากโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) ขบวนนางฟ้าจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขบวนสิงโต ขบวนมังกร ซึ่งเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนนครสวรรค์มาคอยบริการรับข้าวสารอาหารแห้งจากการตักบาตรของประชาชนอีกด้วย
จึงนับได้ว่าปีนี้พุทธศาสนิกชนยังให้ความสำคัญในวันตักบาตรเทโวมาร่วมทำบุญกันจำนวนวมาก