ท่านดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีได้จัดงานมุทิตาจิต “แคแสดอำลาช่อ ครู จภ.อำลาถิ่น” ให้กับครูกชปณฏ สุทธปัญญากุล ครูวารีย์ บุญลือ ครูสุนันท์ แสดขุนทด ครูวิมลพร สนใจยิ่ง

0
160
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ท่านดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีได้จัดงานมุทิตาจิต “แคแสดอำลาช่อ ครู จภ.อำลาถิ่น” ให้กับครูกชปณฏ สุทธปัญญากุล ครูวารีย์ บุญลือ ครูสุนันท์ แสดขุนทด ครูวิมลพร สนใจยิ่ง แม่บ้านวาสนา ร่วมทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ ปทุมธานี ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย