รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นและมอบโล่รางวัล สิงห์ทอง

0
83

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นและมอบโล่รางวัล สิงห์ทอง
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น และมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” ให้กับผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดังนี้ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ชายและหญิง กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมมอบโล่เกษียณอายุราชการและของที่ระลึกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติราชการครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 คน และพิธีเปิดงานกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน“ ประจำปี 2563