โรงเรีนนนครสวรรค์จัดพิธี “กษิณาลัยครูผู้เกษียณอายุราชการ” ซาบซึ้งและอบอุ่น

0
84

โรงเรีนนนครสวรรค์จัดพิธี “กษิณาลัยครูผู้เกษียณอายุราชการ” ซาบซึ้งและอบอุ่น
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หน้ามุขอาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ มีพิธีกษิณาลัย ให้คณะครูและบุคลากร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.ร.ร.นครสวรรค์ ครูลักษิกา เหลืองทอง ครูปริศนา ชูพินิจ ครูพูลสุข กฤษเฟื่องฟู ครูปรีชา ชิโนเรศโยธิน ครูแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ ครูพรพรรณ จิตราทร ครูวีระศักธิ์ ดิษเจริญ ครูสถาพร อินทร์บรรลือ (ลาออก) และนายสมเกียรติ บานเพียร ลูกจ้างประจำ
ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยมือและของขวัญของที่ระลึกมอบให้ครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนกล่าวมุทิตาจิต ตัวแทนครูกล่าวความรู้สึก พร้อมมีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับคณะครูและนักเรียน นับเป็นความซาบซึ้งและความอบอุ่น ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของคีผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563