นายสำราญ ฉัตรโท กรรมการ บริษัท เอสซี เคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค จำกัด และเจ้าหน้าที่ นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการคมชัด AECtv ออนไลน์ เข้าพบปรึกษาเรืองงานกับนายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

0
35
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สำราญ ฉัตรโท กรรมการ บริษัท เอสซี เคเบิ้ลเน็ตเวิร์ค จำกัด และเจ้าหน้าที่ นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการคมชัด AECtv ออนไลน์ เข้าพบปรึกษาเรืองงานกับนายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
หัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองประ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง กรรมการ
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
กรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในโดย
กรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/256
สมาชิกพรรคประชาธิตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่า
กระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชา ณ.กระทรวงเกษตรสหกรณ์ กทม