ชมรมครูต้อนรับครูเกษียณ ร.ร.นวมินท์ฯอบอุ่น

0
111

ชมรมครูต้อนรับครูเกษียณ ร.ร.นวมินท์ฯอบอุ่น
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ชมรมรักษ์นวมินท์ฯ จำนวน 60 คน จัดงาน “ร้อยรัก ถักทอ สายใยนวมินท์ฯ” เพื่อต้อนรับครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน คือ นายกนก บุญญานุสรณ์ นายชูชาติ พงศ์โสภี และนางวัชรี จันทนามล ทั้งนี้มีว่าที่ ร.ต.ประทีป อนันต์นาวี เป็นประธานในพิธีกล่าวมุทิตาจิต โดยมีอดีต ผอ.ร.ร.นวมินท์ฯ ร่วมงานประกอบด้วย ผอ.สมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ผอ.เมธี จิตทรัพย์ ผอ.สมเดช ดีทรัพย์ และ ผอ.สันติ จงเกษกรณ์ อดีต ผอ.ร.ร.หนองขาอย่างวิทยาร่วมงาน นอกจากนี้มีนางเพียงเพ็ญ. นิลเนตร ประธานชมรมฯกล่าวต้อนรับครูเกษียณด้วยความยินดี อีกทั้งผู้ร่วมงานทุกคนมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต จากนั้นให้ครูที่เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึก นับว่าเป็นความรักความอบอุ่น ความผูกพันของคณะครูที่มีวัฒนธรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกปี