อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563 พร้อมทั่วประเทศ

0
36

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำส่วนราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563 พร้อมทั่วประเทศ

วันที่ 28 กันยายน เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2563 และอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้จัดขึ้นในเวลา 08.00 น. วันนี้ 28 กันยายน 2563 พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติ” ในวันที่ 28 กันยายน 2563 และแสดงพลังถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ซึ่งวันนี้ได้มีส่วนราชการทุกภาคส่วนมาร่วมร้องเพลงชาติไทย โดยพร้อมเพรียงกัน

เดชา อุ่นขาว รายงาน