ยโสธรจัดแถลงข่าวการจัดงาน ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”ทีริมหนองน้ำบึงแข้

0
43

ยโสธร
“ยโสธรจัดแถลงข่าวการจัดงาน ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง”ทีริมหนองน้ำบึงแข้ บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร อาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วย นายถนอม  หนันธิสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นายอุดรชัย  เพ็ญเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายบุญโฮม  เหมสันต์ ปราชญ์ชาวบ้าน และนางวีระยา  ผิวผ่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการจัดงานงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ถนอม หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ เป็นประเพณีที่ชาวตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งได้ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา บนสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษาจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานประเพณีอันงดงามของชาวบึงแก นอกจากนี้ยังมีการประกวดแห่ปราสาทผึ้ง การประกวดรำโมงเมง การจำหน่ายสินค้าโอท็อป สินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นต้น อย่าลืม 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณถนนโมงเมง ริมบึงแข้ บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร////พลากร แก้วขวัญข้า. ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน