จะพามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุโขทัยวัดศรีชุม พระพุทธอจนะจังหวัดสุโขทัย

0
52

วันที่ 24 กันยายน 2560 3 จะพามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุโขทัยวัดศรีชุม พระพุทธอจนะจังหวัดสุโขทัย

เป็นพระที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและสักการะอย่างไม่ขาดสาย และถือเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบันทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ไม่ห่างจากตัวโบราณสถานนัก มีวัดสร้างใหม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ใช้ชื่อว่าวัดศรีชุมเช่นเดียวกัน เป็นศาสนโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิม ใน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า “พระอจนะ” องค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑป ซึ่งปัจจุบันยอดพระมณฑปได้พังทลายหมดแล้ว เหลือแต่เพียงผนังกำแพงโดยรอบ ไม่มีหลังคาปกคลุม เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้ มนต์เสน่ห์หนึ่งเดียวในโลกเราจะพบกับต้นมะม่วง 200 ปีจะมากราบไหว้แล้วท่านยังจะได้มาชมมะม่วงที่อายุยืนยาว คู่วัดศรีชุม