จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ที่ลานน้ำตกแม่พูล อำเภอลับแล

0
30

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563
ที่ลานน้ำตกแม่พูล อำเภอลับแล นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการจัดกิจกรรม “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

” ชึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 35 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายผลไม้ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากไม้ผลถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของลองกองและลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งขยายช่องทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภค การจัดระบบตลาดผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาดให้กับเกษตรกรชาวอุตรดิตถ์ นิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เช่น การประกวดลางสาด – ลองกอง การแข่งขันกินลางสาด – ลองกอง การประกวด ธิดาลางสาด การประกวดไก่ชน/ไก่พื้นเมือง การประกวดยำลางสาดลีลา การประกวดผ้าทออุตรดิตถ์และ OTOP เลือกซื้อลางสาด ลองกองหวาน ผลไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจากทั้ง 9 อำเภอ และสินค้าราคาถูกจากโรงงาน ชมคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง สวนสนุกชุดใหญ่ทุกคืน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 และร่วมกิจกรรมภายในงานได้ตลอดจน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 – 5541 – 1977 ต่อ 21905 และที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 – 5541 – 2729
พีระเชษฐ์ ตันพานิช //อุตรดิตถ์