ข่าว จ. อุทัยธานี เปิดตลาดนัดมอญบ้านเก่า แต่งกายชุดมอญหัวหน้าว่านราชการประชาชนร่วมงานกันหนาแน่น

0
71

ข่าว จ.อุทัยธานี เปิดตลาดนัดมอญบ้านเก่า แต่งกายชุดมอญหัวหน้าว่านราชการประชาชนร่วมงานกันหนาแน่น

เมื่อเวลา09.00น.วันที่ 21 กันยายน 2563 นายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดตลาดนัดมอญบ้านเก่า ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ.บริเวณวัดป่าช้า หมู่ 4 ต.บ้านเก่า อ.หนองงฉาง จ.อุทัยธานี

เนื่องด้วยอำเภอหนองฉาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง ได้จัดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการจัดงานสืบสวนประเพณีมอญขึ้น และเปิดตลาดนัดมอญบ้านเก่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและวิถีของชาวไทยเชื้อสายมอญ ร่วมทั้งเด็กเยาว์ชนรุ่นหลังเห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมอญและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ขึ้น พร้อมกับมีการแสดง ชุดข้าคือคนมอญ ของผู้สูงอายุ พร้อมกับชมการประกวดอาหารมอญ โบราญ อาทิ น้ำพริกมอญ แกงบอน และขนมกง

ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นบ้านของชาวมอญ สินค้า OTOP สินค้ากลุ่มเกษตรกร
ภายงานได้มีการชุดมอญ ชุดผ้าไทย พร้อมการแสดง ของวีถีชีวิตชาวมอญ ที่ยังลงเหลือเจดีย์ใหญ่ของ มอญคงไว้ที่วัดใหญ่ เป็นเจดีย์ทรงมอญ มีฉัตรประกอบยอดเจดีย์ยอดฉัตรเป็นทองคำ (ไม่ทราบขนาดและน้ำหนัก) ดำเนินการสร้างโดยช่างมอญโบราญไม่ได้คิด ว่าจะสร้างไว้นาน เมื่อกู้ชาติได้จะอพยพไปถิ่นฐานเดิม คือเมืองมอญ สถานที่แห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2330 ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านมอญ เมื่อสมัยก่อนยังไม่มีวัดใหญ่ มีเจดีย์องค์เดียว ชาวมอญกลุ่มนี้เข้าพึ่งเจ้าเมืองอุทัย คือนายทองดี เป็น คนมอญด้วยกัน ดังกล่าว
////////////////////
นายพชร พัสกุล จ.อุทัยธานี สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี