ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ขุดเส้นทางน้ำช่วยเหลือประชาชน ตำบลพนมรอก วังมหากร อำเภอท่าตะโก

0
62

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ขุดเส้นทางน้ำช่วยเหลือประชาชน ตำบลพนมรอก วังมหากร อำเภอท่าตะโก วันที่ 19 กันยายน 2563 นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลวังมหากรตำบลพนมรอกท่าตะโก หาทางช่วยเหลือ โดย นำรถแม็ค ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขูด เส้น ทางน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ทำน้ำประปา เพื่ออุปโภคบริโภค พร้อมเติมน้ำในการผลิตน้ำประปาอำเภอท่าตะโกและเป็นการช่วยเหลือชาวนาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยการเตรียมนำเครื่องสูบน้ำมาไห้ ซึ่งประชาชนทำนา ทำไร่ หลายร้อยหลายพันครอบครัวด้วยกันในบริเวณอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีที่แล้งสุดๆ