“ผอ.อคส.” ร้อง DSI ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดี กรณีอดีตผู้บริหาร อคส.มีการทำสัญญาซื้อถุงมือยาง มูลค่ากว่าแสนล้านบาท!!

เมื่อวันที่18 กันยายน 2563เวลา 15.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.)เดินทางเข้าร้องทุกข์ กับ พ.ต.ท. กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยื่นเรื่องขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดี กรณีอดีตผู้บริหาร อคส.มีการทำสัญญาซื้อถุงมือยาง มูลค่ากว่าแสนล้านบาท

โดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ อคส. และอนุมัติจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าไปถึงสองพันล้านบาทโดยมิชอบตามกระบวนการของกฎหมายและระเบียบ ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.!!

###############################