ปั่นปันรักพักเมืองใต้ จัดโดยชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งในวันนี้เวลา 17:00 น จะมีการแจกเสื้อกับนักปั่นที่ลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและในเวลา 05:00 น พรุ่งนี้ท่านยังสามารถมาลงทะเบียนได้ ที่บริเวณหน้าลานกิจกรรม ร .5 พรุ่งนี้เจอกันนะครับ