“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่มอบบานประตูและสนับสนุนเงินในการสร้างบ้านให้ชายผู้ยากไร้!!

0
195

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่มอบบานประตูและสนับสนุนเงินในการสร้างบ้านให้ชายผู้ยากไร้!!

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 เวลา13.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจ นายมานพ หน่อคำ เป็นผู้ยากไร้ เคลื่อนไหวไม่สะดวกใช้เครื่องช่วยเดิน ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท/เดือน เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงได้มอบบานประตูให้ และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการสร้างบ้านที่ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุจาก อบต.อ่าวน้อย

โดยการประสานงานการช่วยเหลือจาก นายสุรพล วิลาวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ณ บ้านเลขที่ 937 หมู่ที่ 8 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################