ศูนย์คนพิการ อ.ตาคลี มอบที่นอนลมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง

0
99

ศูนย์คนพิการ อ.ตาคลี มอบที่นอนลมมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
ศูนย์คนพิการ อ.ตาคลี นำโดย นางอุทัยวรรณ พึ่งทอง ประธานศูนย์คนพิการอำเภอตาคลี ร่วมกับ ศูนย์ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการสังฆมณฑลนครสวรรค์ อ.ตาคลี และ รพ.สต.บ้านเขาทอง โดยมีคุณ เสาวคนธ์ คูณหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณธัญญาลักษณ์ ดุษณีทวีวงศ์ Care Givers รพ.สต.บ้านเขาทอง เป็นผู้ดูแลผู้พิการในเขตตำบลช่องแค ได้ลงพื้นที่ มอบที่นอนลมมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ชุด และพัดลม ถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 2 ราย คือ นายกี่ แซ่ตั๊น อายุ 72 ปี เป็นผู้พิการป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ อยู่หมู่ 2 บ้านเขาทอง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ นางวรรณ คมขำ อายุ 81 ปี เป็นผู้พิการป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ อยู่บ้านเช่าในเขตเทศบาลเมืองตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ สำหรับที่นอนลมมอเตอร์ไฟฟ้า ได้รับสนับสนุนบริจาคมาจาก คุณธนบุญ วรรัตน์ ผู้ใจบุญได้มอบมาให้กับผู้พิการ เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและได้ใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยมี นายธนโชติ กังวานทรัพย์ เป็นผู้รับมอบที่นอนลมมอเตอร์ไฟฟ้า รายนายกี่ แซ่ตั๊น ที่บ้านเขาทอง ต.ช่องแค และรายของ นางวรรณ คมขำ บก.สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย หนังสือพิมพ์เรด้าร์ตาคลี ร่วมกับ ประธานศูนย์คนพิการอำเภอตาคลี นำมอบให้ ภาพ/ข่าว สมเกียรติ วงษ์อยู่น้อย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์