“ชมรมเรารักชาติ เคลื่อนไหว..ยื่นหนังสือถึง รมว.ศธ.พิจารณาบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลัก!!

0
57

“ชมรมเรารักชาติ เคลื่อนไหว..ยื่นหนังสือถึง รมว.ศธ.พิจารณาบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลัก!!

วันที่ 18 ก.ย.63 เวลา 10.00 น.ชมรมเรารักชาติ นำโดย นายพรรคพล  สงศรี ประธานชมรมฯ พร้อมด้วย นายสันติ วิชัยพล เลขาธิการชมรมฯ รวมทั้ง นายสรชัช ทองเพ็ง โฆษกชมรมฯและคณะได้รวมตัวออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมยื่นหนังสือเปิดผนึกการบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลัก เพื่อให้เยาวชนและนักศึกษาได้เรียนรู้มีความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มากยิ่งขึ้น

ด้านนายพรรคพล  สงศรี ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มปลดแอก ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และได้มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นชมรมเรารักชาติ จึงได้ศึกษาข้อมูลพบว่านักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์มาน้อยมาก เพราะไม่ได้เป็นวิชาภาคบังคับอาจจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ความเป็นมาที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยอย่างไรในแต่ละยุค ไม่ว่าจะเป็นยุคกรุงสุโขทัย ยุคกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ได้ทำคุณาประโยชน์ ให้แก่ชาติบ้านเมือง ทางชมรมเรารักชาติขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการบรรจุวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง

นายพรรคพล กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการปลูกฝังความรักชาติบ้านเมืองในการดำรงความเป็นไทยได้อยู่จนทุกวันนี้ และบรรจุ วิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งจะได้ก่อกำเนิดหน้าที่ของพลเมืองสอดคล้อง  และสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ที่มีบทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่และการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญก็จะเป็นพละกำลังของประเทศชาติ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสถิตย์สถาพรสืบไป ดังนั้น ทางชมรมเรารักชาติ ขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการบรรจุวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของไทยและหน้าที่พลเมืองอย่างถูกต้องโดยเฉาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้านนายสรชัช ทองเพ็ญ โฆษกชมรมเรารักชาติกล่าวว่า เราเห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเสรีภาพทางความคิดของเยาวชนที่แตกต่างกันแต่ไม่เห็นด้วยกับความคิดหรือการกระทำที่จะนำไปสู่ความแตกแยกของคนไทยเราขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยและหน้าที่ของความเป็นคนไทยให้ถูกต้อง ซึ่งเราเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาความแตกแยกและทำให้เกิดความสามัคคีของคนภายในชาติได้

ด้านนายสันติ วิชัยพล เลขาธิการชมรมฯ กล่าวว่าในวันนี้ชมรมเรารักชาติ ได้นำกระเช้าดอกไม้มาให้กำลังใจและจดหมายเปิดผนึกถึงท่าน รมว.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในวิชาว่าด้วยประวัติศาตร์และหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาหลักการเรียนเพื่อนักเรียนได้กระหนักถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีคุณูประการสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนานทั้งการต่อสู้การปกครอง จนมีเอกราชเป็นของคนไทยทุกๆรุ่น จนถึงปัจจุบันวันนี้ ในนามพวกเราชมรมเรารักชาติ ขอเป็นเเรงผลักดันและช่วยประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลและช่องทางที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติศาสตร์มากยื่งขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป!!

################################