มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด (ซีโกว)

0
28

 

มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด (ซีโกว)
วันที่ 16 กันยายน 2563 นาย จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานงานประเพณีทิ้งกระจาด ( ซีโกว) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาทั้งไทยจีนและพิธีแจกทานให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3,000 ชุด จัดเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 1000 ชุด โดยในชุดนั้น จะประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินค่าพาหนะ และเลี้ยงอาหารฟรี โดยมี นางรัตนา เดชพันธ์ุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย นายณรงค์ มะระยงค์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รอง นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ปี 2561-2562 สมาคม ชมรม สโมสร และองค์กรต่างๆ ร่วมพิธี ณ มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์(หลังวัดนครสวรรค์) อ.เมือง จ.นครสวรรค์